VF421HD : 2型ビューファインダ  [販売終了:2014/3] [サービス終了:2021/3]

 


 

 

1080/60i、1080/24psf、1080/50iの各信号に対応する2型ビューファインダです。

<2013年8月生産終了>