HDL-40P: HDTV POVカメラ [生産終了:2007/7] [サービス終了:2015/3]